11 July 2011

Tanah Tumpahnya Darahku

”Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohon; 
jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapat berdiri” Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan!

No comments:

Post a Comment